O strese

Táto časť programu zadarmo poskytuje množstvo informácií o strese a jeho laických formách zvládania.

Relaxácie

V tejto sekcii sa ľahko dostaneš k hudobným a hudobno-slovným relaxáciam, ktoré tento program obsahuje.

10 dňová pomoc

Za 10 dní sa naučíš základné formy zvládania stresu. Pomôžeme ti ľahšie sa s ním vyrovnať.

30 dňová pomoc

Tu sa za 30 dní naučíš veľa pohybových a dýchacích cvičení ako i relaxačných techník ktoré ti pomôžu.

Cvičenia

Keď si chceš len zacvičiť niektoré z našich cvičení ktoré si objavil v našich programoch tak otvor túto sekciu.