parallax background

Hlavné príčiny stresu

How to meditate
Dopady stresu
7. apríla 2020
How to meditate
Boj alebo útek
9. apríla 2020
How to meditate
Dopady stresu
7. apríla 2020
How to meditate
Boj alebo útek
9. apríla 2020

Bez ohľadu na to kto ste a kde žijete, či ste muž alebo žena, či chodíte do práce alebo trávite čas doma, stres si vás nájde. Nikto z nás však nereaguje na stres rovnako, ani rôzne druhy stresu nemajú na náš život rovnaký vplyv. Preto sa poďme pozrieť na „podnety", ktoré nám tento stres môžu spôsobovať a na ktoré z nich sme najcitlivejší.

 

1.)

Tu si povieme niečo o hlavných príčinách stresu

Máme tu pre teba dve úplne odlišné výpovede ľudí, ktorí trpia stresom. Prvý sa hodnotí ako človek, ktorý má starosti od narodenia, kým druhý predtým stresom vôbec netrpel. Hovoria o tej istej veci?


2.)

Stres sa môže rozvinúť u každého z nás

Avšak pravdou je aj to, že niektorí z nás sú voči stresu menej odolní. Táto citlivosť je sčasti vrodená. Ak to pre vás platí, môžete sa charakterizovať ako človek, ktorý je viac vnímavý voči stresu.

Nemôžete zmeniť svoju základnú povahu, či temperament a ani by ste to nemali skúšať. Ale môžete znížiť šancu rozvinutia stresu, pretože vaša základná povaha vás nepredurčuje, aby ste trpeli stresom. Zatiaľ, čo sa určité veci nedajú zmeniť, napr. farba vašich očí, u stresu je to celkom iné. Ľudia majú veľkú schopnosť adaptácie a vedia sa prispôsobiť rôznym situáciám. Táto vrodená prispôsobivosť vám pomôže bojovať proti stresu. Na strese nie je nič "neodvrátiteľné".

Na vrodené faktory pripadá len malý podiel z príčin, ktoré rozvíjajú stres u ktoréhokoľvek človeka. Omnoho väčšiu dôležitosť má to, čo sa stane počas vášho života.

3.)

Detstvo


Jedným z najdôležitejších darov, ktoré môže rodič dať dieťaťu, je pocit bezpečia. Ak vaše dieťa žije vo svete, ktorý môže predvídať, má omnoho väčšiu šancu cítiť sa bezpečne. Napríklad keď vás vaša dcéra potrebuje, musí vedieť, že keď niečo robí, budete na to reagovať tak isto, ako ste reagovali včera. Musí si byť istá, že ju podporíte, ak bude chcieť podniknúť niečo nové. Zároveň musí vedieť, že keď má z niečoho strach, je rozrušená alebo chorá, utešíte ju. V určitom veku musí mať pocit, že je dostatočne schopná sama sa vyrovnať so životom, pričom vie, že vy budete vždy poruke, keď sa situácia zhorší. Ak tento pocit bezpečia nie je, dievča môže vyrásť bez pocitu istoty.

1Čiže každý, kto mal detstvo, ...

ktoré mu dalo takéto bezpečie, by sa mal cítiť šťastný? Máloktorý život je dokonalý. Rodičia a starí rodičia môžu vážne ochorieť, môžu zomrieť alebo sa rozviesť, môžu mať mnohé problémy, ktoré im zabránia poskytnúť svojim deťom takú lásku a bezpečie, ktoré potrebujú. Avšak je pravdepodobné, že dospelí, ktorí nemali bezpečné detstvo, sú vystavení vyššiemu riziku stresu, keď sa v ich živote vyskytnú problémy.

4.)

Napodobňovanie / modelovanie


Ďalším faktorom je napodobňovanie. Deti sa veľmi veľa učia od svojich rodičov. Svoje deti sa snažíme učiť veciam, o ktorých si myslíme, že sú dôležité v nádeji, že sa budú správať tak, ako to chceme. Deti sa od nás však veľmi veľa učia jednoduchým pozorovaním toho, čo robíme, ako sa správame k druhým. Ako sa vyrovnávame so sklamaniami a čo je dôležité v tomto kontexte - ako zvládame stres.

1Ak malé dieťa cíti, že ...

jeho otec je stresovaný pri styku so susedmi alebo, keď má vykonať dôležité rozhodnutie, toto malé dieťa môže bez toho, aby si to uvedomilo napodobňovať alebo kopírovať správanie svojho otca, pretože jeho otec je pre neho dôležitým "modelovým" vzorom. Tak, ako majú naše deti často naše spôsoby správania a slovné obraty a pod., môžu tiež napodobňovať náš štýl vyrovnávania sa s každodennými situáciami. Deti veľmi citlivo vnímajú stresy svojich rodičov.

5.)

Skreslenie spomienok v závislosti od terajšieho stavu


"Pokiaľ mi pamäť siaha, bol som vždy napätý. Nikdy som nebol iný". Je to pravdivá výpoveď alebo pamäťový klam? Keď ste v strese, určite to skreslí aj vaše predchádzajúce spomienky. Keď sa rozprávate so starým spolužiakom, ktorého ste dlho nevideli, hneď si začnete spomínať na veci, o ktorých ste si mysleli, že ste ich už zabudli. Čím viac rozprávate, tým viac vecí si spomeniete. Podobným spôsobom bude stres, ktorý prežívate v súčasnej dobe, fungovať ako magnet, priťahujúci staré stresové spomienky a odpudzujúci spomienky, ktoré boli príjemné. Čím viac myslíte na bývalé stresy, tým viac nepríjemnejších spomienok vám prichádza na um. To vás môže viesť k presvedčeniu, že minulosť bola oveľa horšia ako v skutočnosti.

6.)

Životné udalosti


Životná udalosť je čokoľvek, čo sa vám stane a čo vás prinúti zmeniť váš rutinný spôsob života. Nemusí to byť zlé. Sme obeťami návykov. Rutina nám pomáha zvládnuť opakované situácie. Aj keď máme tiež radi určitú zmenu v živote - napr. dovolenku alebo zmenu v zamestnaní, príliš veľa zmien, ktoré sa odohrávajú v krátkom časovom intervale zvyšujú možnosť výskytu stresu.

1Avšak stres často ...

nezačína vtedy, keď sa vyskytne životná udalosť. Zvyčajne je to tak, že je určitý časový rozdiel medzi tým, čo sa prihodilo a vašou stresovou reakciou. Preto stres často ľudí prekvapí. Zdá sa byť proti zdravému rozumu, že reakcia sa objaví, keď už ťažkosti pominuli. V tomto prípade však zdravý rozum nefunguje. Ak by ste sa držali zdravého rozumu, ten vám vraví, že nepríjemné, zlé veci, ktoré sa vám prihodia, môžu spôsobovať stres, napr. smrť milovaného človeka, stav ohrozenia, atď. Ale čo sa vám zdá ťažšie pochopiť je, že dobré správy, ako narodenie želaného dieťaťa, povýšenie v práci, dokonca aj udalosti ako sú dovolenky či sviatky, môžu tiež vyvolať stres. Príčina je v tom, že ktorákoľvek z týchto udalostí vám nejakým spôsobom zmení život. Toto často vytvára ďalšie životné problémy.

2Dôležité sú však ďalšie faktory ...

1) Stres zriedka vyvoláva jedna zjavná príčina. Obyčajne je spôsobený niekoľkými udalosťami. Každá z nich sama o sebe nemusí byť natoľko závažná, aby vyvolala stres a v skutočnosti môže byť taká banálna, že jej nevenujete žiadnu pozornosť a nebudete si ju ani pamätať. Problém môže vzniknúť, keď sa takýchto udalostí vyskytne viac súčasne.

2) Ak toho máte z akéhokoľvek dôvodu veľa, zo všetkých síl sa budete snažiť vyrovnať sa s tým, aby ste mohli ďalej fungovať. Postupne sa bude vo vás hromadiť tlak a tento sa musí nakoniec uvoľniť, čo môže byť príčinou, že stačí len kvapka, aby pohár pretiekol. Objavia sa záporné dôsledky stresu. Ak použijem prirovnanie so sopkou, navonok nič nenasvedčuje tomu, že pod povrchom narastá intenzívny tlak, ktorý bez varovania prerazí. V ďalšom prípade uvidíte, ako životné udalosti vplývajú na vznik stresu.

7.)

Finančné problémy


Každý z nás už počul hovoriť o tom, že „čas sú peniaze“. V súvislosti s príčinami, ktoré vyvolávajú stres, kráčajú peniaze ruka v ruke s časom; oba faktory súperia o prvé miesto. Finančný deficit nás môže obrať o kontrolu takmer v každej oblasti života, cez bývanie a zdravotnú starostlivosť až po čas, ktorý sme si vyhradili na to, aby sme mohli robiť to, čo nás baví. Jedným zo stresorov sú nepochybne dlhy.

1Pri strate zamestnania ...

a hlavne vplyvom dlhodobej nezamestnanosti je zníženie ekonomického statusu jednou z najvážnejších oblastí vzniku stresu. Veľmi často sa môžu vystupňovať konflikty, zvyšuje sa napätie v rodinných vzťahoch, čo môže viesť ku kríze v partnerskom a rodinnom spolužití. Okrem zníženia ekonomického statusu rodiny dochádza vplyvom chýbajúcich financií zvyčajne aj k zníženiu spoločenských kontaktov so známymi, bývalými spolupracovníkmi alebo i v širšej rodine. Nedostatok financií ochudobňuje možnosti realizácie svojich koníčkov a záľub i možnosti aktívneho trávenia „voľného“ času, čo môže niekedy viesť až k určitému stupňu izolácie.

8.)

Držať krok s druhým


Ak je pre niekoho vzorom životný štýl supermodeliek, je to v poriadku. Ak hľadá tipy na mejkap, módu alebo na cvičebné programy, ale chybou je, ak očakáva, že sa mu podarí dosiahnuť super vysoký štandard, ktorým neoplývajú ani samotné modelky. Porovnávanie sa s niekým, pre koho je telo jeho zamestnaním a kto denne strávi hodiny v posilňovni s profesionálnymi trénermi a v salónoch s profesionálnymi poradcami, je dopredu odsúdené na neúspech a keď si potom búchate hlavu o stenu, prichádza všetok ten stres.

1Majte tiež na pamäti, ...

že sa možno porovnávate s ilúziou: zázračná počítačová grafika dokáže dodať nezdravej pleti perfektný vzhľad a eliminovať celulitídu bez cvičenia alebo skalpela.Nemôžeme byť hocikým alebo zvládnuť hocičo jednoducho preto, že neexistuje nič a nikto, kto by bol bez chyby. Naháňať sa za dokonalosťou v určitých životných sférach je fajn len potiaľ, kým naozaj neočakávame, že ju dosiahneme.

9.)

Časový tlak


Každý z nás už zažil situáciu, keď niečo nestíhal. Dostal sa do časového stresu, či už pri plnení pracovných úloh, domácich prác alebo z meškania na rande s milovanou osobou. Nedostatok času je typickým znakom dnešného životného tempa. Najčastejšie sťažnosti na manažérskych seminároch o strese sa týkali toho, že treba urobiť príliš veľa za príliš krátky čas. Po rušnom dni v práci utekáme domov, vyzdvihneme deti, zjeme nejaké občerstvenie a potom sa k deťom správame ako šoféri: rozvážame ich na rozličné mimoškolské aktivity. V našom živote niet času na spomalenie, a voľný čas našich detí sme zaplnili toľkými činnosťami, že spomaliť nemôžu ani oni. Práve toto je častý začiatok dlhodobého negatívneho stresu!

10.)

Cigarety, alkohol a lieky


Fajčenie zvyšuje fyzickú citlivosť na stres, pretože nikotín v cigaretách stimuluje v tele stresovú reakciu. Dočasný pocit upokojenia, ktorý si mnoho fajčiarov spája so svojou fajčiarskou prestávkou, nie je spôsobený sedatívnym účinkom nikotínu. Je to len dočasné uspokojenie nikotínovej závislosti, ktorá v prvom rade vyvoláva podráždenosť a úzkosť. Takisto alkohol je ďalšia látka, ktorá má v malých množstvách uvoľňujúce účinky, ale jej nadmerné užívanie vyvoláva čoraz viac stresu. Zaťažuje totiž detoxikačný systém organizmu, narúša rovnováhu cukru v krvi a znižuje hladinu vitamínov a minerálov, ktoré sú dôležité v boji s negatívnymi účinkami stresu.

1Nadmerný stres výrazne ...

spúšťa stavy po „opici“. Výčitky svedomia, problémy v rodine i v zamestnaní sú často novými zdrojmi stresu, ktoré však môžu viesť k ďalšiemu „utápaniu“ v alkohole. Takto vzniká bludný kruh alkoholovej závislosti s jej zničujúcim dopadom. Aj zdanlivo neškodné lieky proti prechladnutiu, alergiám a nádche, ktoré dostanete bez predpisu, môžu vyvolať mnohé z príznakov stresu. Sú to látky ako napríklad epinefrín, norepinefrín, efedrín atď. Aj lieky, ktoré sa predpisujú astmatikom, diabetikom alebo pacientom s poruchami štítnej žľazy, môžu tiež vyvolať stresovú reakciu. Dokonca aj glutamát sodný (MSG), ktorý sa nachádza v čínskych jedlách, môže bezprostredne vyvolať úzkostné symptómy.

11.)

Perfekcionizmus - "Snaha byť dokonalými, nám znemožňuje byť dobrými.


Byť vo všetkom dokonalý je v našej kultúre hlboko zakorenené. Tento predpoklad vedie k perfekcionizmu. Ak hľadáme hranicu medzi zdravým a nezdravým typom perfekcionistov, musíme si položiť dve základné otázky:

1) Sú ciele, ktoré ste si stanovili realistické?

2) Ak áno, dajú sa dosiahnuť normálnym spôsobom?

"Normálny" perfekcionizmus, ktorý vychádza z veľkej snahy, ale stále sa pohybuje v normálnych hraniciach treba odlíšiť od "neurotického" perfekcionizmu, ktorý je živený intenzívnou snahou vyhnúť sa chybám. Nič sa nezdá dosť dobré a človek už nepociťuje uspokojenie ani z toho, čo sa bežne považuje za dobre vykonanú prácu, nieto ešte z nejakej ešte vznešenejšej činnosti.

1Nezáleží na kvalite výkonu.

Neurotickí perfekcionisti nemajú zmysel pre realistické posúdenie, rozmýšľajú len nad tým, ako by to mohli urobiť ešte lepšie. Príliš vysoké nároky, ktoré na seba kladú a nerealistické očakávania od druhých ich vedú ku sklamaniu a k ešte väčšiemu stresu. Je potom naozaj veľmi ťažké dostať sa z toho, hlavne ak vyžadujeme, aby sme sa z toho dostali...perfektne.

 

Odomkni všetky časti zadarmo

Neváhaj a získaj ostatné časti ktoré sú zadarmo alebo v platenej verzii. Je to jednoduché a rýchle!