parallax background

Čo je to stres

How to meditate
Boj alebo útek
9. apríla 2020
How to meditate
Main causes of stress
13. apríla 2020
How to meditate
Boj alebo útek
9. apríla 2020
How to meditate
Main causes of stress
13. apríla 2020

Bez ohľadu na to, kto ste a kde žijete, či ste muž alebo žena, či chodíte do práce alebo trávite čas doma, stres si vás nájde. Nikto z nás však nereaguje na stres rovnako, ani rôzne druhy stresu nemajú na náš život rovnaký vplyv. Preto tento program je určený pre každého z vás. Ak spoločne zistíme, čo je vašou „Achillovou pätou“ – na ktorý druh stresu ste najcitlivejší – spoločne môžeme odvrátiť a prekonať práve to, čo vás najviac stresuje!

 

1.)

Začíname

15 minút      O strese

Ide o reakciu nášho tela (fyzickú a duševnú) na vzniknuté podmienky, s ktorými sa musíme vysporiadať. Podrobnejšie a odbornejšie vysvetlenie je takéto:

2.)

Stres je zapríčinený stresorom, čo je situácia, osoba alebo objekt, ktorý vnímame ako stresový (pôsobiaci stres), a ktorý následne vyvoláva stresovú reakciu. Stresory sú veľmi rôznorodé a spúšťačmi stresov sú nielen podnety okolo nás, ale veľakrát aj to, čoho sa obávame ako aj naša predstavivosť.

3.)

Ako prebieha v čase?!


Prebieha v niekoľkých štádiách. V týchto štádiách organizmus jedinca prechádza rôznymi fázami, s ktorými musí pracovať a ovplyvňujú ho, až sa môže dostať do stavu vyčerpania. Ďalej vám popíšeme jednotlivé fázy...

1V prvom štádiu ...

pôsobenia stresu dochádza k poplachovej reakcii. Celé telo reaguje výraznou aktiváciou. Všetky telesné funkcie (dýchanie, tep, potenie atď.) sa zrýchľujú, avšak nedochádza k dlhodobému ovplyvneniu určitého telesného orgánu.

2Ak stres pokračuje ....

dlhšiu dobu, v druhom štádiu sa mu organizmus prispôsobí a dostáva sa do štádia adaptácie alebo odolnosti. Počas tohto štádia telo prispôsobí svoj metabolizmus tak, aby stres zvládalo dlhú dobu. Stresová odpoveď sa prejavuje len v určitom orgánovom systéme, ktorý ho nedokáže účinne zvládnuť alebo potlačiť (napríklad sa objavia problémy s trávením).

3V treťom štádiu ...

ak stres pokračuje ďalej, už sa schopnosť adaptácie stráca a organizmus sa postupne dostáva do štádia vyčerpania. V tomto štádiu orgánové systémy alebo procesy, pomocou ktorých sa stres zvládal, sa zrútia. Naplno sa prejavia telesné, psychické a zdravotné dôsledky dlhodobého stresu.

4.)

Prečo práve teraz je stres taký fenomén?


Žijeme v období neustálej zmeny

5.)

Stres nie je blesk z jasného neba!


Vzniká v každom z nás a má svoj význam. Keď ho pochopíte a uvedomíte si, ako na stres reagujete, pomôže vám to lepšie ho zvládnuť. Prečo stres je inštinktom každého z nás a bez neho by sme nedokázali prežiť?


 

Zaplať 5,99€ a odomkni tak všetky časti O strese ako i balíček relaxácií na podporu imunity

Neváhaj a získaj ostatné časti ktoré sú v platenej verzii. Je to jednoduché a rýchle!