Čo sú cookies a prečo ich využívame?

Ako väčšina spoločností poskytujúcich služby na internete aj mystresship.com používa cookies, pixely a ďalšie technológie. V nasledujúcich vetách vám stručne popíšeme ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Pod cookies si môžete predstaviť malé dáta, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači počas pozerania internetových stránok. Či už sa jedná o počítač, tablet alebo telefón. Pixely sú zas kúsky kódov ktoré sa nachádzajú rovnako na internetových stránkach ako aj v e-mailoch pričom zbierajú informácie o vašom prehliadači. Pixely ako i cookies majú rôzne časové ohraničenie počas ktorého tieto dáta „zbierajú“. Niektoré sa zavrú hneď so zavretím prehliadača iné sa uložia aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky.

Tieto informačné zdroje tak ako iné spoločnosti využívame z dôvodu aby sme lepšie chápali čo vás zaujíma na našich stránkach, či jej obsah je pre vás dostatočne prehľadný a tak viete na nich nájsť to čo hľadáte. Slúžia teda najmä za účelom zlepšenia služieb užívateľom. Rovnako nám ale môžu pomôcť s informáciami napríklad o počte návštevníkov našich stránok, čo najčastejšie u nás navštevujete alebo aby vám zobrazovali relevantný obsah a reklamu.

V rámci cookies využívame tieto typy:

  1. Funkčné a technické cookies – tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie našich webových stránok a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie webových stránok, preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladá informácie, ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení webovej stránky.
  2. Analytické cookies – tieto cookies slúžia na na získanie údajov o návštevnosti webovej stránky a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli prispôsobovať tak, aby bola pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti webových stránok. Pri týchto cookies využívame aj riešenia tretích strán:
Google AnalyticsAdresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
  • Marketingové a reklamné cookies (zatiaľ sa nevyužívajú) – tento typ cookies je používaný na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivého užívateľa a týmto hodnotnejšia pre naši klietov. V prípade ich použitia budú využité z:
Google AdWordsAdresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Facebook PixelAdresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Ich funkčnosť je vaša voľba

Samozrejme existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

  1. Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré vlastnosti webovej stránky riadne fungovať. Z tohto dôvodu odporúčame ponechať cookies aktivované.

Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com http://www.allaboutcookies.org/

  • Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

V prípade otázok k téme cookies nás samozrejme neváhajte kontaktovať.

What are cookies and why do we use them?

As well as many other websites, mystresship.com uses cookies, pixels and other technologies. Information about how cookies work and what is their purpose can be found below. 

Cookies are a small data packets that are stored on your computer/mobile/tablet browser and track your website activity.  Pixels are a small pieces of code on webpage or emails that collect information about your browser. Pixels, as well as cookies, are working and “collecting” these information only for a limited amount of time. Some of them close automatically when you close your browser, and some of them remain even after finishing your browsing session. 

Cookies, pixels and other technologies make our website more user-friendly and make ads and content relevant to you. Their main purpose is personalize the website content. They also measure the number of visits to our websites, and provide us with the information about your preferences and  therefore make advertisement and content relevant to you. 

We use the following types of cookies:

  1. Functional and technical cookies – these cookies are essential for correct functioning of our website. If you ban these types of cookies, your access to our or other websites might be restricted. We therefore do not ask for your consent to use them. This type of cookies optimizes your browsing session and collects information, such as the type of browser, language, font size and other display settings, even after you leave the website. 
  2. Analytical cookies – analytical cookies allow us to track the number of visitors to our website and to see how you move around our website in order to customize it and make it more user-friendly. They serve only for analytical purposes and improvement of functioning of websites. These cookies do not collect information that identify visitiors. Third party cookies are identified below:
Google AnalyticsAddress: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  • Marketing and advertising cookies (not currently used) – these types of cookies are used to track visitors on websites. Their purpose is to make adverts relevant and interesting for every visitor individually and provide them with a better website experience. These cookies will eventually be used from:
Google AdWordsAddress: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Facebook PixelAdresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Functioning of cookies is your choice

There are many options to manage the way in which we and our partners use cookies and other technologies:

  1. Browser settings:  even though majority of browsers automatically enable cookies, you are able to clear or disable them in the browser settings. However, such action could make some websites difficult to navigate and could affect the functionality of the website. We therefore recommend to keep your cookies enabled. 

Information about browsers and cookie settings can be found on the websites listed below:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com http://www.allaboutcookies.org/

  • You can manage and/or clear cookies at your discretion – For further details, visit aboutcookies.org. You can delete all cookie files stored in your computer. Most of browsers also provide you with the possibility to disable the storage of cookies. However, in this case you will probably have to manually  customize browser settings, which could affect the availability of the site, meaning that some services and/or functions won’t work

If you have any further questions regarding cookies do not hesitate to contact us!