parallax background

Cvičenie RAIN a práca s náročnými emóciami

Ako vzniká syndróm vyhorenia?
23. februára 2022
mozog
Lenivie ti mozog? Naštartuj ho!
5. apríla 2022
Ako vzniká syndróm vyhorenia?
23. februára 2022
mozog
Lenivie ti mozog? Naštartuj ho!
5. apríla 2022


Dnes vás prevedieme meditačnou technikou R.A.I.N., ktorá pozostáva z 4 krokov postupného uvedomenia, čo práve prežívate až po hľadanie odpovede na otázku, čo vám v tejto situácii pomôže cítiť sa lepšie.

V živote zažívame rôzne situácie a prežívame pritom celú škálu pocitov a emócií – príjemných, nepríjemných, ale i neutrálnych. Je preto prirodzené, že každý z nás sa občas stratí v spleti negatívnych myšlienok, obáv alebo strachov. Keď sa nám to stane, je jednoduché zabudnúť alebo nepostrehnúť všetky tie pozitívne udalosti, ktoré nás zarovno s tým nepríjemným postretli. Tara Brach vytvorila špecifickú metódu všímavosti, ktorá nás môže naučiť pracovať s negatívnymi emóciami, a to prostredníctvom ich rozpoznávania a preskúmania. Poďme sa spolu na ňu pozrieť.

Pri jej nácviku sa môžete zamerať na negatívne emócie, ktoré prežívate teraz, alebo si spomenúť na situáciu, v ktorej ste negatívne emócie prežívali. Najlepšie je začať s niečím, čo nie je veľmi intenzívne, bolestivé alebo nie je pre vás veľmi dôležité. Skúste sa sústrediť na to, čo sa aktuálne deje aj napriek tomu, že vám to je sprvu nepríjemné. K cvičeniu pristupujte so zvedavosťou a otvorenosťou. Ak nebudete chcieť pokračovať, dajte si pauzu a vráťte sa k cvičeniu, keď budete chcieť.


A aký je postup? Akronym R.A.I.N. predstavuje štyri kroky cvičenia


 

R - Recognize – tento krok spočíva v preskúmaní situácie a uvedomovaní si situácie, ktorú práve prežívate. Môžete reflektovať na situáciu pýtaním sa otázok, ako „Čo sa to práve vo mne deje? Prežívam nejaké emócie? Aké myšlienky mi napadajú?“ Môžete preskúmať svoj život, to, čo vás práve trápi. Nejaká udalosť, vzťah, situácia? Nezabudnite! Je lepšie vybrať si niečo menej intenzívne, na stupnici od 1 do 10 niečo okolo dvojky.

A - Allow - dovoľte svojmu prežívaniu byť také, aké je. Dovoľte svojím myšlienkam, aby boli prítomné, nesnažte sa ich zmeniť ani napraviť. Ak sa objavujú nejaké emócie, pocity, môžete si ich v mysli označiť slovom, napríklad „nepokoj“, „hnev“, „smútok“...

Ak sa neobjavujú konkrétne emócie, skúste len vnímať ako sa práve teraz cítite. Aká je vaša vnútorná nálada. Aké je vaše vnútorné počasie. Negatívnym emóciám môžete v duchu povedať „áno“, „Môže to tu byť“, „Môžem to cítiť“.

I - Investigate – preskúmajte to, čo práve prežívate.

Môžete sa sami seba opýtať „Prečo sa takto cítim? Čo si vyžaduje najviac mojej pozornosti? Ako reaguje moje telo na tieto pocity?“

Ak vás to podporí, môžete si na toto miesto položiť ruku a chvíľku s tým byť. Sú pocity stále rovnaké, alebo sa nejako menia?

Môžete sa zamyslieť aj nad tým, čo sa vám vaše emócie snažia povedať, prípadne čo ďalšie vám môže spôsobovať tieto pocity?

N – Nurture self-compassion – praktizujte súcit so samým sebou.

Zamyslite sa nad tým, čo práve najviac potrebujete a vykonajte aktivitu alebo gesto s cieľom naplniť túto potrebu. Potrebujem ubezpečenie? Odpustenie? Pochopenie? Lásku? A nakoniec si môžete položiť otázku, „je niečo, čo toto miesto práve potrebuje?“ „Čo môžem tomuto miestu teraz dopriať?“ „Ako sa oň môžem postarať?“

Možno sú to nejaké slová, ktoré potrebujete počuť a možno stačí len tak chvíľu byť a vytvoriť priestor pre čokoľvek, čo tu práve teraz je.

Tak, ako každá technika, aj táto vyžaduje svoj nácvik na to, aby sa dostavil želaný efekt. Takže nezabudnite, ak sa vám to pozdáva, dôležité je cvičiť, cvičiť, cvičiť. Želáme Vám veľa zdaru pri nácviku tejto metódy a dúfame, že vám jej využitie pomôže lepšie prekonať náročné situácie. 😊