Čím ďalej, tým viac ľudí trpí poruchami spánku, sústredenia a depresiami. Príčinou je nadmerné vystavenie sa stresu, ktorý nepriaznivo pôsobí aj na našu imunitu. Skôr nás stres chránil pred nebezpečenstvom a keď nebezpečenstvo pominulo, pominul aj stres. Teraz nás stresuje práca, zdravie či nefungujúce vzťahy v rodine. Takýto stres väčšina ľudí nevie “vypnúť” a práve pre tých sme vytvorili tento program.

Náš projekt vznikol z iniciatívy psychológa PhDr. Petera Ďurného, ktorý chcel využiť dlhoročné praktické skúsenosti s využívaním moderných relaxačných techník pri práci s klientmi v oblasti praktického riešenia problematiky zvládania záťaže a odolnosti v stresových situáciách. A to tak, aby mohol pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí. Spojil sa s ďalšími odborníkmi a spoločne vytvorili program, ktorý môže pomôcť aj vám.

A preto, aby ste vedeli, že vám neponúkame mačku vo vreci, pustite si ukážku našej relaxácie:

Pri tvorbe týchto produktov sme sa opreli o najnovšie poznatky z oblasti zvládania stresu, pozitívneho pôsobenia frekvenčných dĺžok na organizmus človeka, hudby a v neposlednej rade hudobno-slovných relaxácií a s nimi spojených imaginácií. Práve kombinácia týchto podnetov pomáha intenzívnejšiemu prežitiu samotnej relaxácie, pozitívne vplýva na náš organizmus a imunitu, a tak zvyšuje efekty jednotlivých produktov (balíčkov). Avšak nebolo by to možné kombinovať, nebyť našich úžasných psychológov, ktorí pripravili texty, hudobníkov, ktorí špeciálne vytvorili hudbu a našich native speakrov, ktorí nahovorili hlas.

Ak si nie ste istí, či sme to pravé aj pre vás - sledujte nás a získavajte rady a tipy zadarmo