parallax background

Naše výkony nie sú dvojfarebné

10 tipov na zlepšenie koncentrácie pozornosti
12. októbra 2021
Zmena a zotrvávanie v komfortnej zóne
15. novembra 2021
10 tipov na zlepšenie koncentrácie pozornosti
12. októbra 2021
Zmena a zotrvávanie v komfortnej zóne
15. novembra 2021


Či už sa jedná o šport alebo prácu, často svoje, ale i iných výkony vidíme cez objektív. Vyhral som alebo prehral som. Splnil som cieľ alebo nesplnil. Je to tak ale správne? Je ten náš svet naozaj taký čiernobiely?

 

Pri našej práci sa naozaj často stretávame s tým, že tréneri, vedúci tímov alebo šéfovia zvyknú v rámci porád alebo tímových mítingov poukazovať pred celým kolektívom na chyby jednotlivcov. Tí následne odchádzajú z meetingov znechutení, psychicky zbití a s nahlodaným sebavedomím, či prácu, ktorú vykonávajú naozaj ovládajú, alebo v nej robia len samé chyby, ako „tréner“ poukazuje. Preto vzniká otázka, či takýto prístup „našim zverencom“ pomáha alebo škodí, a či náš tím a my, ako jeho lídri, manažéri alebo tréneri z nášho vedenia profitujeme, alebo strádame. Na základe skúseností kolegov, ako i našich poznatkov vieme, že nie všade je však takýto postoj. Tí, čo sa ho v minulosti rozhodli zmeniť na základe bohatých poznatkov zo zahraničia prišli na to, že na náš výkon sa dá pozerať aj inak. Táto technika vychádza z poznatkov s prácou so športovcami a je často používaná najmä v Severnej Amerike pri práci trénerov v kolektívnych športoch. A tak sa dostávame k otázke, prečo ju nevyužívať aj u nás v práci s kolektívom? A to nemyslíme len tým športovým

Či už je to športová príprava alebo príprava pracovného tímu, princípy sú podobné. Po stanovení si cieľov a očakávaní prichádza na začiatok analýza. Techniky vychádzajú z analýzy samotných jednotlivcov v tíme. V rámci nej sa zisťujú silné stránky jednotlivca, slabé stránky, jeho potenciál, ako aj ohrozenia, ktoré môžu našu, ako i jeho snahu zhatiť. Táto analýza tak dáva trénerovi / šéfovi / manažérovi do rúk nástroj, ktorý mu pomáha objektívnejšie pozerať na jednotlivca, a takisto ho rozvíjať v rámci toho, kde potrebuje pridať. Možno si hovoríte, že veď to je také naše bežné firemné AC/DC teda assessment / development centrum. Ale nie je to celkom tak. Technika síce podobná, ale spôsob práce s výsledkami iný.

Táto individuálna, cielená a presnejšia forma práce s hráčmi / členmi tímu má za cieľ nielen pomôcť „hráčovi“ , ale i „trénerovi“ v rámci snahy efektívnejšie využívať zručnosti jednotlivca, rozvíjať ho, a tak u neho udržať pozitívnu motiváciu k vykonávanej činnosti. Ak sa nám to spoločne podarí, v neposlednom rade má táto spoločná snaha za následok vyššiu výkonnosť samotného jednotlivca, ale i nás a celého tímu. Samozrejme len samotná analýza a poznanie svojho tímu a našich cieľov nie je čistým kľúčom k úspechu. Rovnako dôležitý je nasledujúci krok. A tým je:

od poznania k rozvíjaniu ...

 
 

Diagnostika nám určí aktuálny stav, ale následne je dôležitá tvrdá práca na dosiahnutie očakávaní a cieľov. Ide o rozvoj seba, ako i svojho tímu. A i keď stále hovoríme o manažéroch alebo tréneroch a ich tímoch, tieto riadky bez problémov patria i rodičom, ktorí chcú rozvíjať svoje ratolesti ... 😊 Jedná sa vlastne o koučing / mentoring, ale s dôležitým slovíčkom pozitívny. Prečo práve toto slovíčko je také dôležité? Pri našej práci často vidíme, že žijeme a vidíme svet len čiernobielo. Ak vyhráme, tak sa tešíme, ak prehráme, ideme do smútku, frustrácie a hľadania vinníka. Takéto pozeranie na svet môže byť z nášho uhla pohľadu z dlhodobého hľadiska kontraproduktívne a krátkozraké. Veď predsa naše životy, či už v športe alebo práci, sú výrazne viac pestrofarebné. Dnešná doba prináša stále viac a viac výskumov, a tie zas poznatky, ktoré hovoria o tom, že naše myslenie sa výrazným spôsobom prenáša do nášho konania, a teda aj do konečných výsledkov.Preto POZITÍVNE myslenie, POZITÍVNY koučing, POZITÍVNA práca s kolektívom majú POZITÍVNY vplyv na samotný výsledok.POZITÍVNE vnútorné nastavenie nám tak môže pomôcť či už pri práci so svojím kolektívom, pri našom pracovnom výkone. Dokonca sa vie odraziť aj v takých oblastiach, ako je naše zdravie, psychické naladenie alebo naša neverbálna komunikácia. Veľmi pozitívna je jeho implementácia do každodenného fungovania. Takže vravíte, že keď niekto niečo spraví zle alebo to nespraví, nemám na to poukázať, nedajbože mám ho za to pochváliť?! NIE, toto naozaj nemáme na mysli. Treba vedieť poukázať aj na chyby, ale nie cielene vypichovať len to zlé, poukazovať len na slabé stránky jednotlivca atď. Dôležité je, aby sme aj po prehre, zlom výkone videli „pozitívne svetlo na konci tunela“. Teda snažili sa odstrániť chyby, ale pozerali sa na ne ako na výzvu a len jeden z našich cieľov v rámci napredovania a nielen na jediný. Veď predsa byť ešte lepší v niečom, v čom som už tak dobrý, je tiež veľké plus. A nezabudnite! Nikto nemôže byť dobrý vo všetkom. Preto sme každý jedinečný, výnimočný v niečom dobrý v niečom a máme aj svoje slabiny – v niečom.

Preto pracujem na pozitívnom nastavení, pretože to v kombinácii s húževnatosťou a naším odhodlaním dokáže priniesť zaujímavé výsledky. Ak vás zaujíma, čo to tá húževnatosť je, neváhajte si pozrieť už predtým nami publikovaný článok na túto tému: Úspech? Talent či Drina - poraz stres overenými technikami (mystresship.com)

V tomto článku rozoberaná teória pozitívneho myslenia nie je ničím neovereným. O výskumoch o pozitívnych efektoch správneho nastavenia mysle hovoria aj takí renomovaní športovci, ako sú

... Roger Federer alebo Cristiano Ronaldo ...

 
 

V rámci rozhovorov s nimi nájdete veľké množstvo poznatkov o fenoméne pozitívneho mentálneho nastavenia a jeho prenesení do samotného športového výkonu – teda športovej roviny. Práve takéto príklady jedincov sú často tými najinšpiratívnejšími cestami, ako sa naučiť pracovať so svojím podvedomím, svojimi myšlienkami, ako im zabrániť aby na nás pri výkone negatívne vplývali, ale naopak, aby nám pomohli. Práve pozitívne nastavenie mysle je pri elitných športovcoch v kľúčových momentoch často tým rozhodujúcim faktorom na jazýčku váh. Aj oni sa počas zápasov dostávajú do situácií, kedy sú „v úzkych“. A práve vtedy zohráva ich mentálne naladenie kľúčový faktor pri ich fyzickom výkone. Ich myšlienky negatívne neovplyvňujú ich fyzický výkon, a tak i vo vypätých situáciách sú ich údery / kopy uvoľnené, presné a víťazné.

Samozrejme na ich výkony a ich mentálne nastavenie majú vplyv aj ich tréneri. A tu sa vraciame späť k úvodu článku. Či ste tréner, rodič alebo manažér ... vaše činy, vaše mentálne nastavenie, ako i vaša komunikácia majú výrazný vplyv na výkony jednotlivcov, ako i celého tímu. Preto nie je dôležité len vedieť nastaviť pozitívne myslenie a mentálny tréning u vrcholových športovcov, ale i u každého z nás, ktorý chce alebo musí rozvíjať ľudí okolo seba. A na čo nezabudnúť, ak sa rozhodneme do toho ísť? Ak niekomu chceme radiť ako na to, mali by sme to najskôr sami na sebe vyskúšať a zažiť si to. Len tak dokážeme pochopiť jeho pocity, emócie a myšlienkové pochody.

 

Preto sa skúsme pozrieť sami na seba, ako na naše okolie vplývame. Sme takí klasickí tréneri / manažéri, ktorí sú zameraní na autoritu? Naše vlastné očakávania vychádzajú z predpokladu, že upozorňovaním na chyby a neustálym opravovaním bude výkon kolegu/ hráča alebo dieťaťa rásť? Ak áno, zamyslime sa nad tým, či táto komunikácia, ktorá je často len monológom jednej strany smerom k druhej naozaj vplýva pozitívne. Či ňou náhodou len nezvyšujeme počet nedorozumení, stratu motivácie do ďalšej práce alebo stratu sebavedomia. Úprimne pri sledovaní takto vedeného mítingu, porady alebo tréningového procesu mám pocit, že sa pracuje s jedincom nie ako s človekom, ale skôr s robotom, ktorý musí odpracovať to, čo mu tréner / manažér „naloží“. Donekonečna sa odstraňujú len slabiny ... Čo verím, že sami uznáte, je veľmi kontraproduktívne.

a ako to teda zmeniť?

 
 

Tak, aby to fungovalo inak a boli sme pozitívni? Skúsme sa v prvom rade povenovať už vyššie spomenutej analýze. Snažme sa naozaj dobre zanalyzovať silné stránky jedinca, jeho vnútornú motiváciu, čo ho baví, čo naopak nie a s čím sa trápi. Tým sa zameriavame bližšie na jeho potreby, ale si tak i získavame dôležité informácie o jedincovi s ktorými vieme do budúcna pracovať. Tieto informácie následne vieme efektívne využiť pri zadávaní úlohách, stratégii, ako i iných situáciách v rámci práce s kolegom alebo celým tímom.

Takouto cestou pritom aj začneme konštruktívny dialóg a hľadanie optimálnych riešení pre samotného jednotlivca, ale pokojne aj pre celý tím. V rámci tímu / vzťahu s jednotlivcom vytvárame prajné prostredie, v ktorom sa hľadajú optimálne riešenia, ľahšie sa zvyšuje angažovanosť, chuť pracovať a prekonávať svoje limity. Je dôležité uvedomiť si, že pri takomto rozvoji je bežné, že vznikajú aj chyby. Tie by sa tak mali prijímať ako nástroj učenia, rozvoja jednotlivca, ale i celého tímu. Takéto prostredie nám napomáha nielen v lepšom prijatí kritiky, ale i pri rozvoji silných a slabých stránok. To pomáha rozvíjať každého individuálnu jedinečnosť a originalitu. V rámci individuálnej práce s jednotlivcom následne pracujeme na rozvoji jeho individuálnych stránok, čím sa zvyšuje jeho vnútorná motivácia, sebapoznanie a sebavedomie. Pri takto pripravených kolegoch / členoch tímu je výrazne menšia šanca zlyhania v dôležitých momentoch. Nebudú mať strach vytiahnuť rozdielové a originálne riešenia, ktoré povedú k výhre a úspechu.

 

Ak tieto myšlienky chcete uplatňovať pri rozvoji svojich ratolestí, majte na pamäti dve veci. Po prvé, nie zo všetkých detí, ktoré nastúpia do športových prípraviek, automaticky vyrastú profesionálni športovci. U nás je to napríklad v hokeji len 0,5 – 1 percento. Po druhé, nezabudnite na to, prečo deti športujú. Nie pre výkony ale pre radosť, zábavu, nové zážitky, kamarátstva a nové zručnosti. Vo veľa vedeckých štúdiách a odborných článkoch sa uvádza, že až okolo 11 a 12 roku života dieťaťa by sme ho mali začať orientovať na dosahovanie cieľov a výsledkov. Dovtedy by to mala byť pre neho najmä zábava.

Ak vás táto téma ako i náš článok Naše výkony nie sú dvojfarebné zaujali, už čoskoro sa môžete tešiť na náš ďalší článok, ktorý sa bude venovať oblasti mentálnej prípravy športovca. Samozrejme všetky myšlienky v ňom spomenuté sa budú dať uplatniť aj v každodennej činnosti manažéra.

Ak chcete byť vždy informovaný, čo je u nás nové, sledujte náš facebook, kde sa hneď dozviete všetky novinky. Link na sledovanie tu: mystresship – Domov | Facebook . Za vaše zdieľania a like vám budeme vďační. Na záver ešte raz odporúčame aj naše ďalšie ćlánky ktoré nájtede tu: O strese Archives – poraz stres overenými technikami (mystresship.com)